Хилова операция

(К. Л. Хилов) — см. Хилова отопластика.