Микулича болезнь

(J. F. Mi kulicz-Radecki) — см. Микулича синдром.