Парро — Мари болезнь

(J. М. J. Parrot, 1829-1883, франц. врач; Р. Marie, 1853-1940, франц. невропатолог) — см. Хондродистрофия.